Z okazji Święta Pracy przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Warmińsko-­Mazurskiego: Jarosław Szunejko, Przewodniczący Rady, Irena Żychowicz - Wiceprzewodnicząca Rady i  Danuta Załęska, Przewodnicząca Powiatowej Rady OPZZ w Olsztynie, złożyli symboliczną wiązankę pod Pomnikiem Bohaterom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur w parku Jakubowo w Olsztynie. Obecni byli również przedstawiciele warmińsko–mazurskiej Nowej Lewicy i Razem.

Biuro Rady OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego


Związkowcy OPZZ z warmińsko–mazurskich zakładów pracy wzięli także udział w uroczystościach Święta Pracy w stolicy. Rada OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2 maja br. uczestniczyła w obchodach Dnia Flagi, a następnego dnia w wojewódzkich obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kwiaty pod kolumną Orła Białego w Olsztynie złożyła delegacja Rady: Przewodniczący Jarosław Szunejko i Przewodnicząca Powiatowej Rady OPZZ w Olsztynie Danuta Załęska. Przedstawiciele OPZZ wzięli udział w tradycyjnym sadzeniu trzeciomajowych dębów w parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Przy kamieniu pamiątkowym oddano hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Po wojewódzkich obchodach święta 3 Maja odbył się w Olsztynie milczący „Marsz Pamięci” poświęcony ukraińskim dzieciom – ofiarom agresji rosyjskiej na Ukrainę. Odczytano Apel Pamięci oraz rozmieszczono tabliczki z nekrologami zabitych dzieci.