Już jutro, 1 czerwca br., zaczną obowiązywać podwyżki wynegocjowane przez związkowców z PKP Cargo.

Biuro Prasowe OPZZ


24 maja br. reprezentacja związkowa spotkała się z przedstawicielami pracodawcy w siedzibie PKP Cargo w Warszawie. Pod budynkiem zgromadzili się związkowcy, którzy chcieli wesprzeć negocjujących kolegów. Atmosfera była napięta, ale ostatecznie się udało. W ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego o wdrożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń, został podpisany protokół, który zakłada przyznanie pracownikom spółki podwyżki wynagrodzenia 1 czerwca 2022 br.

Ustalono, że pracownikom (w zależności od podstawy zatrudnienia) zostaną przyznane podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 400 zł brutto do 750 zł brutto średnio na każdego zatrudnionego.

– Wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przybyli dzisiaj do Warszawy pod siedzibę PKP Cargo SA serdecznie dziękuję za udzielone wsparcie. Wasz obecność pozwoliła na zbliżenie stanowisk w negocjacjach. Na ten moment udało nam się wspólnie doprowadzić do ustaleń wdrażających odczuwalne podwyżki od 1 czerwca. Jednocześnie nie zamyka to drogi do dalszych działań jesienią tego roku – napisał w swoich podziękowaniach Leszek Mietek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Branży Transport OPZZ

Podpisanie porozumienia zawiesza mediacje w sporze zbiorowym do listopada br. Przypomnijmy, że zakończony właśnie spór rozpoczął się w marcu br. Związki zawodowe wystąpiły wówczas z żądaniem podwyżki w wysokości 600 zł dla pracowników objętych układem zbiorowym od 1 kwietnia br.