Jarosław Niczewski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, spotkał się z przedstawicielami organizacji związkowych branży usługi publiczne.

Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego


W cyklicznym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 22 marca br. w siedzibie Rady, udział wzięli: Sławomir Kołodko ze Związku Zawodowego Pracowników Administracji Celnej Woj. Podlaskiego, Marzena Malinowska i Agnieszka Kozłowska ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Białymstoku oraz Andrzej Aleksiejczuk i Mateusz Romaniuk z Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników MOZ przy Enea Ciepło sp. z o.o.

W trakcie spotkania wymieniono informacje na temat bieżącej sytuacji w organizacjach związkowych. Mówiono także o kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach terytorialnych OPZZ. Ponadto poruszono temat tegorocznych obchodów Święta Pracy. Zebrani zapoznali się z programem warsztatów „Młodzi w związkach zawodowych”.