Alina Worobiej, długoletnia członkini Rady OPZZ Woj. Podlaskiego oraz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Cefarm SA Białystok została wyróżniona Odznaką Honorową Za zasługi dla OPZZ I stopnia. Odznakę wręczył przewodniczący Rady Jarosław Niczewski.

Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego


Rada, 14 marca br., jednogłośnie przyjęła uchwałę wyborczą oraz regulamin wyborów członków Rady OPZZ Woj. Podlaskiego i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022- 2026. Poczyniono wstępne ustalenia na temat wspólnych obchodów Święta Pracy – 1 Maja z Lewicą. Ponadto uzgodniono termin seminarium pt. Młodzi w związkach zawodowych z udziałem m. in. młodych z Lewicy. W posiedzeniu Rady uczestniczyli członkowie Podlaskiej Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Kozłowska i Andrzej Aleksiejczuk oraz Paweł Krutul, poseł na Sejm RP.