Jarosław Niczewski, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, 5 kwietnia br. spotkał się z Andrzejem Gryguciem, szefem Okręgu Podlaskiego ZNP. 

Biuro Prasowe OPZZ


Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji w oświacie oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej do struktur OPZZ. Poruszony został również temat organizacji tegorocznych obchodów Święta Pracy i warsztatów „Młodzi w związkach zawodowych”.