Rada OPZZ Województwa Podlaskiego potępiła atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Swoje stanowisko w tej sprawie przygotowało Prezydium Rady. 

Biuro Prasowe OPZZ


Rada OPZZ Województwa Podlaskiego potępia atak wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Ten agresywny akt, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, generuje ogromne zagrożenie dla obywateli Ukrainy, ale także samej Rosji i podważa podstawy europejskiego i światowego bezpieczeństwa. Władze Federacji Rosyjskiej są odpowiedzialne za powrót demonów wojny w polityce europejskiej - pisze w Stanowisku członkowie Prezydium Rady OPZZ Woj. Podlaskiego.


Pełna treść dokumentu