W dniach 6–8 maja w Krynicy Morskiej, na szkoleniu wojewódzkiej Rady OPZZ, spotkali się reprezentanci 20 organizacji zakładowych z województwa pomorskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Pomorskiego


Młodzi w związkach zawodowych i działania OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) to główne tematy spotkania związkowców. Obecni byli przedstawiciele ochrony zdrowia, gospodarki morskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, PKP, MM Kwidzyn i Flextronics, Energi, straży miejskich, poligrafii i kultury  - łącznie 75 osób. Gościem związkowców był poseł Nowej Lewicy Marek Rutka oraz dwoje reprezentantów partyjnej młodzieżówki. Szkolenie prowadził Adam Liszczewski, Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Pomorskiego. 

W szkoleniu uczestniczyły także Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ i Renata Górna, dyrektor Wydziału Społecznego OPZZ. Wiceprzewodnicząca OPZZ przedstawiła ostatnie działania OPZZ, prace Rady Dialogu Społecznego i omówiła temat młodzi w związkach zawodowych. Dyrektor Wydziału Społecznego OPZZ zaprezentowała stanowiska i opinie OPZZ dotyczące szeroko pojętej służby zdrowia.

Gorąca dyskusja podczas spotkania często wykraczała poza ramy programu. Okazało  że młodzi związkowcy świetne postrzegają swoją rolę w związkach i upominają się o respektowanie zdania młodych i ich spojrzenia na sprawy związkowe. W trakcie szkolenia przedstawiano szereg tematów związanych z ochroną zdrowia. Adam Liszczewski przekazał posłowi Rutce stanowiska i opinie OPZZ dotyczące problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy spotkania w Krynicy Morskiej zgodnie podkreślali, że trzeba się spotykać i rozmawiać. Dyskusja i wymiana doświadczeń prowadzone w gronie reprezentantów wielu branż to jedna z bardziej efektywnych form pracy związkowej.