W dniach 22–24 kwietnia br. w Mielnie obradowała Rada Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej (WZZ PGM).

Rada OPZZ Woj. Pomorskiego

Przeprowadzono debatę na temat miejsca i roli WZZ PGM w sektorze gospodarki morskiej.

W dyskusji uczestniczyli zdalnie poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Rafał Zachorski. Związkowcy wymienili z gośćmi opinie na temat obecnej i przyszłej działalności portów morskich oraz przemysłu stoczniowego Gdańska, Gdyni i Szczecina. Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski zwrócił się do posła Wieczorka i wyraził nadzieję, że Nowa Lewica poprze związkowy wniosek o uznanie morskiej energetyki wiatrowej jako jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu w Polsce. Pozwoli to na rozwój przemysłu, odnawialnych źródeł energii i częściowe uniezależnienie się od importowanych kopalin.

W części organizacyjnej związkowego spotkania omówiono kampanię wyborczą OPZZ, wybory przedstawicieli związku do struktur konfederacji i ich udział w Radach Wojewódzkich i Powiatowych OPZZ.