Pod koniec maja br. związkowcom ze Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (organizacja członkowska OPZZ) udało się osiągnąć wstępne porozumienie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Spór pomiędzy kontrolerami a pracodawcą trwa od wielu miesięcy. Strony nie mogą się porozumieć w sprawie systemu wynagradzania oraz regulaminu pracy.

Biuro Prasowe OPZZ


Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami z kwietnia br., jeżeli strony się nie porozumieją, od 10 lipca br. pasażerów czekają utrudnienia na lotniskach. Wstępne porozumienie, które zawarto 27 maja br., daje nadzieję, że strony ostatecznie się dogadają.

27 maja br. PAŻP poinformował na swojej www, że obie strony w ramach rokowań sporu zbiorowego wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury.

Więcej informacji