W kopalni Turów w Bogatyni od 31 marca do 1 kwietnia odbywało się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Pomysłodawcą wydarzenia był Andrzej Otręba, Przewodniczący WRDS oraz Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczyli samorządowcy z powiatu zgorzeleckiego, dyrekcja kopalni i elektrowni oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

Biuro Prasowe OPZZ


Posiedzenie Prezydium WRDS WD poświęcone było bieżącej działalności i perspektywie funkcjonowania KWB Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w regionie przygranicznym. Omówiono również sytuację związaną ze sporem z Czechami. Zainteresowanie problemem wynika z faktu, iż spółka jest jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku, a nagłe ograniczenie jej działalności w sposób znaczący wpłynęłoby na rynek pracy w regionie i mogłoby doprowadzić do wzrostu niepokojów społecznych.

W czasie spotkania w siedzibie kopalni Turów, które prowadził Andrzej Otręba, rozmawiano o historii i bieżącej działalności kopalni i elektrowni Turów, jej sytuacji finansowej oraz planach. Przedstawiciele samorządów powiatu zgorzeleckiego mówili o wpływie zakładu na rozwój lokalnych terenów i społeczności gmin i powiatu. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawili bieżące informacje związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

Na zaproszenie Sławomira Wochny, dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, członkowie Prezydium zwiedzili kopalnię odkrywkową. Oglądali planowane i już zrealizowane prace zabezpieczające przed skażeniem środowiska naturalnego, także te wynikające z porozumienia ze stroną czeską.