Zatwierdzenie projektu stanowiska w sprawie przydzielenia przez Komisję Europejską dodatkowych środków finansowych na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy oraz sprawy organizacyjne były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS we Wrocławiu 22.06.22 r.. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba.

Projekt stanowiska przygotował Marek Pasztetnik we współpracy z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WD. Członkowie Prezydium zaakceptowali dokument bez uwag i skierowali do głosowania korespondencyjnego.

Ponadto członkowie Prezydium omawiali sprawy organizacyjne. Andrzej Otręba zaproponował zorganizowani posiedzenia wyjazdowego WRDS WD w pierwszej połowie października. Tematem ma być sytuacja uzdrowisk dolnośląskich i zmiana organizacji leczenia sanatoryjnego. Zaproszenia mają być goście – samorządowcy z miejscowości uzdrowiskowych Dolnego Śląska.

Członkowie Prezydium dyskutowali także o bieżącej sytuacji w kraju, a szczególnie wysokiej inflacji i związanym z tym zagrożeniami niepokojami społecznymi, które mogą nasilić się jesienią. Andrzej Otręba poinformował, że Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje akcje protestacyjne, gdyż ta grupa zawodowa w znacznym stopniu odczuwa skutki destabilizacji finansowej. W szkołach brakuje także nauczycieli, zwłaszcza w sytuacji, gdy od września

w polskich placówkach będzie się uczyła duża grupa ukraińskich uczniów. Członkowie Prezydium zwracali też uwagę, że brakuje sal lekcyjnych, a budynki, które są czasami oferowane przez prywatne firmy, nie spełniają wymogów.