Związkowcy z całej Polski wysyłają oświadczenia potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Napływają też słowa solidarności z obywatelami Ukrainy.

Biuro Prasowe OPZZ


EDIT: drogą mailową otrzymaliśmy list od Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ


Związek Zawodowy Budowlani


"Budowlani" solidaryzują się z Ukrainą!


Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Krajowego Związku Zawodowego "Budowlani" podjęte zostało Stanowisko w sprawie ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

Związek Zawodowy „Budowlani” potępia atak wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Ten agresywny akt, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, generuje ogromne zagrożenie dla obywateli Ukrainy, ale także samej Rosji, i podważa podstawy europejskiego i światowego bezpieczeństwa. Władze Federacji Rosyjskiej są odpowiedzialne za powrót demonów wojny w polityce europejskiej.

Związek Zawodowy „Budowlani” solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, pracownikami ukraińskich przedsiębiorstw, którzy zostaną dotknięci skutkami bezprecedensowej agresji. Szczególne wyrazy naszej solidarności kierujemy do pracowników sektora budownictwa i materiałów budowlanych zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Budownictwa i Materiałów Budowlanych Ukrainy (PROFBUD).

Związek Zawodowy „Budowlani” podejmie działania na rzecz wsparcia ukraińskiego związku w zapewnieniu bezpieczeństwa i obrony interesów pracowników budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych a także deklaruje swoje aktywne wsparcie działań Związku PROFBUD na forum międzynarodowym.

Treść stanowiska
Związek Zawodowy Górników w Polsce


Stanowisko Rady Krajowej ZZG


Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce, wobec bezpardonowego ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę solidaryzuje się  z obywatelami państwa ukraińskiego.

W imieniu członków naszej organizacji przekazujemy wyrazy wsparcia oraz wyrażamy swe oburzenie rozpoczęciem wojny, która zawsze niesie ze sobą bezmiar dramatów i nieszczęść dla zwykłych ludzi.

Jednocześnie wzywamy społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji, na ten akt agresji sprzeczny z zasadami współżycia międzynarodowego.

Tylko jedność państw i  społeczeństw Europy może skutecznie przeciwstawić się temu aktowi przemocy godzącemu w podstawowe wartości Europy i całego cywilizowanego świata.Związek Nauczycielstwa Polskiego


Drogie Koleżanki i Koledzy,


w obliczu ostatnich wydarzeń zwracam się do Was z apelem o wyrażenie solidarności i wsparcia z nauczycielkami i nauczycielami oraz uczennicami i uczniami w Ukrainie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilkudziesięciu lat współpracuje z Ukraińskim Związkiem Pracowników Oświaty i Nauki. Przez te lata zorganizowaliśmy setki spotkań, seminariów i wyjazdów studyjnych. Z tych kontaktów zrodziły się przyjaźnie i serdeczne więzi, które zaowocowały także stosunkami na szczeblu lokalnym – współpracą konkretnych województw z ukraińskimi regionami.

Zwracam się do Wszystkich Koleżanek i Kolegów,

którzy pielęgnują współpracę na szczeblu regionalnym, o nawiązanie kontaktów z przyjaciółmi w Ukrainie oraz wyrażenie im naszego wsparcia i gotowości do niesienia pomocy, a także o zapytanie, czy i jakiej pomocy potrzebują już dziś.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Członkinie i Członkowie ZNP,

w naszych szkołach uczy się wiele tysięcy ukraińskich dziewcząt i chłopców, do polskich przedszkoli uczęszczają ukraińskie dzieci, proszę Was o otoczenie ich w najbliższym czasie szczególną opieką. Zapewne każde z nich ma w Ukrainie bliskich, dziadków, wujostwo, kuzynostwo lub przyjaciół. Ale słowa „wojna”, „zagrożenie” padły dzisiaj także w dziesiątkach polskich domów. Ta sytuacja jest również silnym emocjonalnym doświadczeniem dla polskich uczennic i uczniów, którzy mogą nie wiedzieć, jak poradzić sobie z własnymi lękami lub okazać współczucie ukraińskim koleżankom i kolegom z klasy.

Jestem przekonany o Waszej wrażliwości i empatii, ale zdaję sobie sprawę, że sytuacja ta jest też pewnym wyzwaniem pedagogicznym, które wymaga specjalistycznej wiedzy. Jestem pewny, że wiele i wielu z Was będzie chciało zorganizować w najbliższym czasie pogadanki na godzinie wychowawczej, może szkolne apele czy inne wydarzenia – proszę skonsultujcie swoje plany z psychologami szkolnymi, a przede wszystkim z rodzicami uczennic i uczniów z Ukrainy.

Na naszej stronie jest dostępny plakat, który możecie pobrać i umieścić w oknie swojej klasy; zwróciliśmy się do psychologów o przygotowanie wskazówek i scenariuszy do rozmów z uczennicami i uczniami, które zamieścimy w poniedziałek na naszej stronie. Prosimy Was o nadsyłanie pomysłów i zdjęć dokumentujących Wasze działania.

Budujmy wspólnie portal „Solidarni z Ukrainą!”.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

przesyłamy także link do listu, który kilka dni temu skierowaliśmy do Przyjaciół w Ukrainie, możecie wykorzystać ten tekst, a także zapoznać się z listem adresowanym do ukraińskich nauczycieli od Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki.

Dzisiaj rano rozmawiałem z przewodniczącym ukraińskiego związku, naszym przyjacielem Grigoryiem Truchanovem, który z okien swojej siedziby obserwował dymy wybuchów w okolicach lotniska. Bardzo smutna rozmowa.

Niech żyje wolna Ukraina!

Solidarni z Ukrainą!

Polskie nauczycielki i nauczyciele sercem z Ukrainą!

Sławomir Broniarz

Prezes ZNPFederacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki


Przewodniczący Federacji Jan Budkiewicz przesyła słowa wsparcia.

List przewodniczącego FZZPKiSWolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej


Rada Krajowa związku przyjęła stanowisko ws. agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Stanowisko WZZPGMZwiązek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Przewodnicząca związku, Beata Wójcik apeluje o pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Pismo ZZPZUSFederacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego


FZZGWB wystosowała pismo do Ministra Aktywów Państwowych o podjęcie niezbędnych działań związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Jednocześnie federacja stanowczo potępia agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Treść pisma Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego


Prezydium ZZPE oraz Federacja ZZP "Przemysł Specjalny" podjęli uchwałę w sprawie pomocy dla uchodźców i walczących na Ukrainie

Treść Uchwały Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych


KKZZ również wydało komunikat w ostrych słowach potępiający Rosyjską agresję na Ukrainę.

Treść komunikatu