Federacja ZZPPS, Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego, Związek Zawodowy Pracowników Porozumienie 2014 oraz Unia Pracy z Przewodniczącym Waldemarem Witkowskim złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą na Placu Bernardyńskim. Tablica upamiętnia protest robotników w Poznania, który odbył się w maju 1891 r.

Rada OPZZ Woj. Wielkopolskiego


Pod tablicą kwiaty złożyła również Katarzyna Kretkowska w imieniu własnym oraz byłego premiera Leszka Millera.