Zapraszamy do wysłuchania opinii Leszka Miętka, Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów, Przewodniczącego Branży Transport OPZZ, na temat sytuacji w Polregio SA. 

Biuro Prasowe OPZZ


Prezydent ZZM Leszek Miętek o sytuacji w Polregio S.A. – Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Przypomnijmy, że w Polregio SA związki zawodowe od 30 listopada ub.r. walczą o podwyżkę wynagrodzeń. 12 kwietnia br. odbyła się kolejna tura rozmów związkowców z Zarządem spółki z udziałem mediatora (Pawła Śmigielskiego), która zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności., co oznacza zakończenie sporu zbiorowego. Niewykluczone, że związki zdecydują się na przeprowadzenie strajku.

Od czasu podpisaniu protokołu rozbieżności zdesperowani pracownicy Polregio SA odmawiają pracy w nadgodzinach i poza harmonogramami pracy. To wpływa na konieczność odwołania odjazdów wielu pociągów - nie ruszają, bo brakuje obsady ich załóg. Jeszcze nie ogłoszono strajku, a pociągi już nie odjeżdżają.

Podczas mediacji Zarząd Polregio SA zaproponował pracownikom podwyżkę o 400 zł (a nie o 700 zł jak chcą związki) z powodu braku możliwości ich sfinansowania. Przedstawiciele związków uznali, że stanowisko Zarządu, który warunkuje wdrożenie podwyżek od zawarcia aneksów z marszałkami województw w bliżej nieokreślonym terminie, jest dla nich nie do przyjęcia. Uważają również, że działania Zarządu i Agencji Rozwoju Przemysłu nie przynoszą efektów, a przede wszystkim nie dają gwarancji zdobycia funduszy umożliwiających podwyżkę płac. Związki pozostają przy swoich żądaniu – chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł.