Prezydium OPZZ postanowiło wyróżnić związkowców należących do organizacji członkowskich OPZZ, szczególnie zasłużonych dla ruchu związkowego.

Biuro prasowe OPZZ

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, na wniosek przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, przyznało indywidualne odznaki honorowe „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia Kol. Grzegorzowi Kosinowi i Kol. Lechowi Latarskiemu.

Grzegorz Kosin pracuje w Nemak Poland Sp. z o.o. od 1980 roku. Początkowo jako wytapiacz metali nieżelaznych, następnie ustawiacz maszyn odlewniczych, później mistrz nadzorujący pracę centralnej topialni. Członek ZOZ w Nemak od 1980 roku. W maju 2010 r. został wybrany na przewodniczącego ZZ „Metalowcy” oraz członka Rady Pracowników w Nemak Poland. Propaguje ideę dialogu społecznego nie tylko na terenie zakładu, ale również na poziomie miasta, województwa i kraju . Oprócz działalności związkowej angażuje się w pomoc dzieciom wspierając działalność Fundacji „Dziecięce Marzenia”. Współorganizuje wyjazdy wakacyjne dzieci niepełnosprawnych. Honorowy dawca krwi.

Lech Latarski to wieloletni działacz związkowy z 45 – letnim stażem pracy. Od 1992 roku pełni funkcję przewodniczącego ZZ „Metalowcy” w spółce Bizon, a obecnie e CNH Polska Sp. z o.o. w Płocku. Mirosław Grzybek – szef FZZ MiH, wnioskując o wyróżnienie podkreślił, że życie osobiste i przebieg pracy zawodowej Lecha Latarskiego ukształtowały jego wrażliwość na problemy ludzkie. Kol. Latarski jest doświadczonym i kompetentnym liderem związkowym. Broniąc praw pracowniczych jest zawsze otwarty na konstruktywny dialog. Dzięki jego zaangażowaniu powstała nowa hala produkcyjna dla CNH Polska. Działa na rzecz spółdzielczości dla mieszkańców Płocka.