W niedzielę na rynku w Zbąszyniu miała miejsce pikieta pracowników IKEA Industry Oddział West w Zbąszynku zorganizowana przez organizacje zakładowe Związku Zawodowego "Budowlani" oraz NSZZ "Solidarność". Pracownicy domagali się od kierownictwa IKEA Industry przystąpienia do rokowań ze związkami zawodowymi w ramach toczącego się od lutego sporu zbiorowego. Kierownictwo Ikea Industry uważa, że sporu nie ma. Przeczy argumentacji związków zawodowych i polskiemu prawu pracy. Fakt, iż od kilku miesięcy spór ten istnieje niedawno potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy.

W proteście uczestniczyło kilkaset osób, w tym także delegacje z IKEA Industry w Lubawie i Stepnicy. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego "Budowlani" reprezentowali: Wiceprzewodniczący Związku Tomasz Nagórka oraz Przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego Krzysztof Antoniewicz. Protestujących wsparli także: Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" Bogusław Motowidełko,  Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ w Zielonej Górze Monika Bocian oraz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność" Adam Golec. Protestujących przemaszerowali z rynku pod jeden z zakładów pracy IKEA Industry w Zbąszyniu, przed którym również wyrazili swoje niezadowolenie.

Wiceprzewodniczący "Budowlanych" Tomasz Nagórka podziękował członkom, a w szczególności liderom "Budowlanych" (Piotr Brambor) i "Solidarności" (Michał Kukuła) za ogromny trud i wysiłek jaki włożyli w nierówną batalię z kierownictwem IKEA Industry w Zbąszynku w sprawie godnych warunków pracy i płacy a także wolności związkowych. "Stop IKEizacji polskiego prawa! Stop lekceważeniu ustawy o związkach zawodowych i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych! Stop dyskryminacji pracowników i związków zawodowych w Ikea Industry. Prawda i prawo jest po naszej stronie!" - powiedział do zgromadzonych Tomasz Nagórka.

Związkowy domagają się:


- podwyżki płac (godzinowych stawek zaszeregowania o 4,76 zł na godz., miesięcznych stawek zaszeregowania o 800 zł);
- dodatku do wynagrodzenia za wysługę lat, wypłacanego co miesiąc za każde przepracowane 5 lat w IKEA Industry Oddział West w Zbąszynku w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia;
 - wolnych niedziel, tak aby tydzień pracy rozpoczynał się od godz. 6:00 w poniedziałek.