W dniu 15.03.2022 rozpoczęły się rozmowy o wzroście płac dla naszych pracowników zakładów Nexteer Tychy i Gliwice. W tak trudnym roku spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego, a swoją propozycją Pracodawca raczej kpi sobie z nas, niż oczekuje porozumienia. Warunki są absolutnie nie do zaakceptowania i jako Organizacja Związkowa reprezentująca pracowników, nigdy się na nie nie zgodzimy.

Propozycja pracodawcy to 1 zł brutto do stawki osobistego zaszeregowania, co daje zaledwie 168 zł brutto oraz 168 zł brutto dla pracowników wynagradzanych miesięcznie. Kolejny raz twardo stoimy po stronie pracowników. Płace zarówno w Tychach jak i Gliwicach bezwzględnie muszą wzrosnąć. Obecnie widzimy znaczący skok cen jaki nastąpił od początku 2022 r. oraz utrzymującą się na bardzo wysokim poziomie inflację (styczeń 2022 -9,6%). Wędliny zdrożały o 16%, mięso wieprzowe o 35%, owoce warzywa o 20%, cukier 30% a wywóz nieczystości wzrósł aż o 50%. Koniecznie należy wspomnieć o wzroście cen gazu 150% jak i prądu 100%. To tylko niektóre przykłady jak dynamicznie wszystko drożeje. Dlatego MOZ “OPZZ” NAP żąda:

1. Podniesienia, od 1 marca 2022 roku stawek osobistego zaszeregowania pracowników godzinowych Nexteer Gliwice oraz Nexteer Tychy o 3 zł, co daje 504 zł brutto dla pracowników godzinowych oraz 600 zł miesięcznie brutto, w przypadku pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych.

2. Podniesienie premii rocznej do kwoty 2700 zł, z podziałem na 2000 zł wypłaty premii na zasadach takich jak do tej pory plus 700 zł dla pracowników którzy w ciągu roku nie przebywali na zwolnieniu lekarskim w danym roku więcej niż 7 dni. W przypadku zwolnienia z pracy (L4 – opieka na dziecko) wynikającego z konieczności opieki nad chorym dzieckiem, premia roczna nie będzie pomniejszana o kwotę za dany miesiąc, w którym sprawowana opieka miała miejsce.

3. Wprowadzenie dodatku stażowo-frekwencyjnego dla pracowników administracyjno-biurowych na takich samych zasadach ja wprowadzony dodatek dla pracowników godzinowych.

4. Zwiększenie dodatku do stołówki o 50 zł

5. Wprowadzenie nagród jubileuszowych zgodnie z propozycją zespołu negocjacyjnego z roku 2019:

- 5,10,15 lat – 50% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od etatu oraz miesięczny czas pracy 168 godzin. 

- 20,25,30 lat – 100% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od etatu oraz miesięczny czas pracy 168godzin.

Pracodawco! Ostrzegamy, że bez konstruktywnego dialogu i słuchania naszego głosu rozmowy nie zakończą się dla Ciebie dobrze. Nie cofniemy się nawet o krok, bez sensownych propozycji położonych na stole.


Marcin Grzybowski

Dokument do pobrania TUTAJ