Związki zawodowe działające w Polregio (w tym Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, organizacja członkowska OPZZ) podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br., między godz. 6.00 a 8.00. To efekt trwającego od zeszłego roku sporu zbiorowego pomiędzy Zarządem spółki a związkowcami. Związkowcy domagają się od pracodawcy podwyżki wynagrodzenia w wysokości 700 zł.

Biuro Prasowe OPZZ


Decyzja o strajku

Spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń trwa w Polregio od końca ub.r. Ponieważ rozmowy nie przynosiły efektu, pomiędzy 17 a 28 stycznia br. przeprowadzono wśród pracowników spółki referendum strajkowe. Pomimo pandemii, frekwencja przekroczyła 70 proc., a ponad 95 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem ostrzegawczym (jeśli pracodawca nie spełni ich żądań płacowych).

Konwent Marszałków mówi nie

Konwent Marszałków Województw RP w odpowiedzi na pismo prezesa Zarządu Polregio SA, który wystąpił do Marszałków z prośbą o udzielenie spółce wsparcia finansowego z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Polregio SA, poinformował w stanowisku z 15 lutego br., że to niemożliwe. Jak stwierdzili Marszałkowie, widzą potrzebę wsparcia spółki w rozmowach ze stroną społeczną, ale także dostrzegają konieczność rewizji oczekiwań płacowych strony społecznej i zdecydowanego zaangażowania akcjonariusza większościowego Polregio SA, jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Nie widać końca sporu

Kolejne spotkanie mediacyjne odbyło się 18 lutego br. Zarząd spółki nie przedstawił jednak stronie związkowej żadnej propozycji porozumienia. Związkowcy uznali, że nie rokuje to możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych, tym bardziej, że Konwent Marszałków Województw RP uznał ich żądania za niemożliwe do spełnienia.

Dlatego związkowcy, zgodnie z decyzją większości załogi, zdecydowali o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br., między godziną 6.00 a 8.00.