Rada OPZZ Woj. Zachodniopomorskiego zorganizował obchody Święta Pracy w Szczecinie pod Pomnikiem Czynu Polaków. 

Rada OPZZ Woj. Zachodniopomorskiego


W obchodach wzięli udział związkowcy oraz członkowie partii Nowa Lewica i Razem, a także posłowie na Sejm RP Dariusz Wieczorek i Katarzyna Kotula.  O obchodach informowały media: miejscowa prasa zamieściła zdjęcia i informację, w Kronice Pomorza Zachodniego pojawiła się krótka migawka z wystąpień Jacka Dubińskiego i Dariusza Wieczorka.


Wystąpienie Przewodniczącego Rady OPZZ Woj. Zachodniopomorskiego