9 marca br. obradowała Świętokrzyska Komisja Rewizyjna, a 11 marca br. Rada OPZZ Woj. Świętokrzyskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Świętokrzyskiego


Świętokrzyska Komisja Rewizyjna OPZZ dokonała analizy i oceny realizacji wykonania budżetu Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 . Marcin Parka, przewodniczący Komisji, przedstawił informację z rocznej działalności Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ, a jej członkowie przeprowadzili kontrolę wpływu składki członkowskiej do Rady Wojewódzkiej w roku 2021.

Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego przyjęła sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2022.

W części merytorycznej obrad omówiono kampanię sprawozdawczo-wyborczą w strukturach terytorialnych. Rada zajęła się także tegorocznymi obchodami pierwszomajowego Święta Pracy. Przyjęła ponadto informację o działalności Komisji Polityki Senioralnej i warsztatach Młodzi w związkach zawodowych, które odbędą się 20 maja br.