Udało się w końcu osiągnąć porozumienie płacowe w sporze zbiorowym w firmie BCube w Świdniku. Uczestniczyły w nim dwie organizacje wchodzące w skład OPZZ: Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz ZZ „Metalowcy”.

Biuro Prasowe OPZZ


- Szkoda, że to kolejna firma, po „PZL-Świdnik” SA, w której zawarcie porozumienia płacowego wymagało wdrożenia procedury sporu zbiorowego, a po fiasku rokowań – przystąpienia do wyboru mediatora - mówi Piotr Sadowski, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Mediator w sporze, zaproponowany przez stronę społeczną, burmistrz Świdnika, po tygodniu zastanawiania się, odmówił pełnienia tej funkcji. Kolejnym kandydatem był starosta powiatu świdnickiego, który bez chwili wahania zgodził się pełnić rolę mediatora i pomóc pracownikom firmy BCube. - Niestety, tym razem Zarząd BCube nie wyraził zgody na zaproponowaną kandydaturę i wskazał do wyboru dwóch mediatorów zawodowych z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - opowiada o przebiegu sporu Piotr Sadowski.

Tuż przed wyborem mediatora, niemalże w przeddzień strajku ostrzegawczego – 5 kwietnia br., udało się osiągnąć porozumienie płacowe na rok 2022. Porozumienie przewiduje:

  • jednorazową wypłatę w wysokości 600 zł wraz z poborami za marzec br.,
  • podwyżkę stawek osobistego zaszeregowania pracowników o 200 zł od 1 marca br. i o 140 zł od 1 lipca br.,
  • wzrost od 1 marca br. o 50 zł, czyli do 240 zł premii absencyjnej,
  • wprowadzenie od 1 stycznia nowej premii kwartalnej w wysokości 200 zł, która będzie wypłacana wraz z poborami za miesiąc następujący po zakończeniu danego kwartału.

W porozumieniu znalazł się także zapis mówiący o rozpoczęciu negocjacji płacowych na kolejne lata na początku grudnia br.

Związkowcy podpisali także regulamin korzystania z ZFŚS wraz załącznikami.

Pełny tekst Porozumienia, które dziś – 6 kwietnia br. – powinien podpisać pracodawca, będzie do wglądu dla członków związków zawodowych w ich siedzibach, a dla osób niezrzeszonych – w dziale HR pracodawcy. Tam też można zgłaszać ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące tego z trudem osiągniętego porozumienia.

- Z coraz większym trudem udaje się wywalczyć podwyżki płac w kolejnych firmach. Przed związkowcami rokowania w sporze zbiorowym w firmie OKIN w Świdniku, gdzie podwyżek płac nie było od chwili oddania pracowników do tej firmy, czyli od 7 lat - podsumowuje Piotr Sadowski.