Przewodniczący Jarosław Szunejko podsumował wybory do Rad Powiatowych na nową kadencję 2022-2026. Przedstawił sylwetki przewodniczących i wiceprzewodniczących, a także nowych członków Powiatowej Rady OPZZ w Olsztynie.

Biuro Rady OPZZ Woj. Warmińsko- Mazurskiego

14 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji 2018-2022. Przewodniczący omówił kalendarz wyborczy przed X Kongresem OPZZ i przedstawił wybranych już delegatów branż. Ustalono terminy wyborów w dwóch branżach.

Przewodniczący Szunejko poruszył temat akcji protestacyjnej w sprawie podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej. W Olsztynie pikieta rozpocznie się przed Urzędem Wojewódzkim 30 lipca o godz. 11.00. W manifestacji wezmą udział między innymi członkowie Rady.

Rada uczciła pamięć jej byłego, długoletniego przewodniczącego Stanisława Kowalczyka, poprzez nadanie jego imienia sali konferencyjnej w olsztyńskiej siedzibie Rady.

Jarosław Szunejko zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z przebiegu kadencji 2018-2022 i podziękował członkom Rady i Komisji Rewizyjnej za ich pracę w tym czasie.