Już ponad 9 miesięcy trwa spór zbiorowy pomiędzy prezydentem Olsztyna a związkami zawodowymi.

Biuro Rady OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego


Do związku zawodowego "Symetria" zrzeszającego pracowników Urzędu Miasta w Olsztynie dołączyli także pracownicy MOPS-u, DPS-u "Kombatant" i Zespołu Żłobków Miejskich. Wszyscy walczą o podwyżki, zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i o wprowadzenie jasnej polityki dotyczącej przyznawania premii i awansów. Mimo przeprowadzonych do tej pory działań (liczne spotkania, mediacje, dwa protesty) nie doszło do porozumienia. Podczas spotkania mediacyjnego 21 kwietnia br. prezydent Olsztyna zaproponował podwyżkę 200 zł brutto na pracownika. Związkowcy nie przyjęli tej propozycji i są gotowi na kolejne formy protestu.