Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, był gościem ZZ Metalowców i Hutników w zakładach ArcelorMittal w Krakowie.

Biuro prasowe OPZZ

18 maja br. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze zakładowej organizacji związku. Wybrano przewodniczącego -został nim ponownie Krzysztof Wójcik.

Andrzej Radzikowski, gratulując przewodniczącemu zaufania załogi i kolejnej kadencji na sprawowanej funkcji, zwrócił uwagę na pozytywne efekty pracy związkowej prowadzonej w zakładzie przez ZZ MiH. Szef OPZZ mówił także o aktualnej działalności Centrali, kampanii sprawozdawczo – wyborczej OPZZ i pracach w Radzie Dialogu Społecznego, której przewodniczy w tym roku. Andrzej Radzikowski zwrócił uwagę na rolę zawiązków zawodowych w kryzysowej sytuacji wywołanej przez pandemię COVIOD – 19 i wojnę w Ukrainie. Wskazał, że największym zagrożeniem dla pracowników i ich rodzin jest dziś bardzo wysoka inflacja, która w kwietniu br. pobiła kolejny rekord i wyniosła 12,4 proc. Szef OPZZ wspomniał ponadto o polityce klimatycznej UE w kontekście działalności przemysłu metalurgicznego.

W krakowskim spotkaniu uczestniczył także Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce.