Drugie posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego odbyło się 23 lutego br. Poruszono takie tematy jak: uruchomienie programu wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zgodnie z Uchwałą nr 101 RDS z dnia 20 października 2021 r., uruchomienie szkoleń zawodowych dla pracowników w ramach transformacji technologicznej i elektro-mobilności, uelastycznienie rozliczenia czasu pracy. W spotkaniu jako eksperci uczestniczyli przedstawiciele OPZZ: Mirosław Grzybek, Piotr Ostrowski i Zygmunt Mierzejewski.

MG, ZM


O Zespole

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Przemysłu Motoryzacyjnego funkcjonuje w ramach Rady Dialogu Społecznego. Został powołany uchwałą RDS z 19 października 2016 r. Jednak dopiero wspólne interwencje central związkowych doprowadziły do pierwszego spotkania Zespołu w czerwcu 2021 r. Za jego formalne prace odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Formalności

Drugie spotkanie Zespołu rozpoczęto od spraw formalnych. Przyjęto Regulamin Zespołu, wyłoniono współprzewodniczących reprezentujących stronę pracodawców oraz potwierdzono skład strony społecznej. Z ramienia OPZZ członkami zespołu zostali: Grzegorz Bor, Krzysztof Laszczak, Bolesław Klimczak, Alfred Ignac, Andrzej Gryglicki i Ireneusz Ćwir.

O wsparciu finansowym i elastycznym czasie pracy

Posiedzenie poświęcono omówieniu: uruchomienia rządowego programu wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników ze środków FGŚP zgodnie z Uchwała nr 101 RDS z dnia 20 października 2021 r., uruchomienia szkoleń zawodowych dla pracowników w ramach transformacji technologicznej w obszarze elektro-mobilności, uelastycznienia rozliczania czasu pracy.  

Strona rządowa poinformowała, że FGŚP nie dysponuje środkami na wsparcie firm i pracowników. Strona społeczna i pracodawcy oczekują rozwiązań kompleksowych, tak jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich (Kurzarbeit, czyli regulacja dotyczącą skróconego czasu pracy, w Niemczech czy fundusz Casa Integracione we Włoszech). 

Podczas dyskusji na temat elastyczności czasu pracy (zgłaszanego przez pracodawców) strona społeczna zaznaczyła, że jest miejsce do dyskusji, ale rozwiązania te powinny być przedmiotem zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. 

Najmniej emocji wzbudził temat uruchomienie szkoleń.

Co ze Strategią Rozwoju Przemysłu?

Zygmunt Mierzejewski przypomniał, że podczas obrad RDS w kwietniu ub.r. strona rządowa przedstawiła założenia opracowywanej Strategii Rozwoju Przemysłu wraz z Białą Księgą, która ma zawierać uwagi do poszczególnych branż, w tym motoryzacji. 

Na pytanie o dalszy tryb pracy nad tym dokumentem przedstawiciele strony rządowej odpowiedzieli, że prace będą prowadzone w Trójstronnych Zespołach Branżowych. 

Na jaki więc etapie są prace nad tym dokumentem? Przedstawiciele strony rządowej odpowiedzieli, że przygotowują nowelizację założeń, a następnie prześlą je do dalszych prac w Zespołach i RDS.


Kolejne spotkanie zespołu, zgodnie z Regulaminem, powinno być zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii najpóźniej w czerwcu br.