W dniu 22 kwietnia br. zakończył się IV Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. Wybrano nowy Zarząd, Prezydium Zarządu, w tym również: Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZP OHP, zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium. Wybrano również Komisję Rewizyjną i delegata na kongres OPZZ. W skład Zarządu Krajowego zgodnie ze statutem OZZP OHP z urzędu weszli wszyscy przewodniczący organizacji wojewódzkich i zakładowych

więcej