Brakiem porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń i odmową Zarządu PKP CARGO SA podpisania protokołu rozbieżności zakończyło się spotkanie (12.04.2022 r.) przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z przedstawicielami firmy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych (w tym m.in. Związek Zawodowy Maszynistów - organizacja członkowska OPZZ) postanowili pozostać w siedzibie spółki do czasu rozstrzygnięcia sporu zbiorowego.

Biuro Prasowe OPZZ

Komitet podjął też uchwałę i zaapelował do pracowników zatrudnionych na stanowiskach, które wymagają szczególnych warunków psycho-fizycznych, by od 13.04.2022 r. nie pracowali w godzinach nadliczbowych i nie wyrażali zgody na zmiany w harmonogramach.


Na zdj.: Członkowie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w siedzibie spółki 12.04.2022 r., o godz. 21.00.