Zarząd i Krajowa Rada Związku Zawodowego Poligrafów przyjęła Stanowisko, w którym potępia bezprawny atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej obywateli. - Ten akt nieuzasadnionej, nieludzkiej agresji, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i cywilizowanych reguł międzyludzkiego dialogu, nigdy nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym świecie - czytamy w Stanowisku.

Biuro Prasowe OPZZ


- Każdy nawet najtrudniejszy problem należy rozwiązywać w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania a nie agresji i siły militarnej. Czas najwyższy na konstruktywne rozmowy a nie dziką agresję! Na wojnie nie ma wygranych! Zawsze przegrywają ludzie, którzy tracą życie, zdrowie i dorobek swojego życia! Agresywne działania Federacji Rosyjskiej i jej wojsk całkowicie podważają podstawy cywilizowanego świata, a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa - stwierdza w Stanowisku Zarząd i KR ZZ Poligrafów.


Pełny tekst Stanowiska