Jak rząd zamierza rozwiązać problemy protestujących pracowników budżetówki?

3 sierpnia br. wystosowaliśmy do Prezydenta RP pismo z prośbą o wsparcie postulatu związkowców dotyczącego podwyżek dla sfery budżetowej. Odpowiedź otrzymaliśmy 21 września br. Czekaliśmy na nią bardzo długo i pewnie bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby zawierała pogłębioną ocenę, analizę i propozycje rozwiązań.

Niestety odpowiedź liczy dwa zdania.

Zastanawia, kiedy prezydent udzieli odpowiedzi w sprawie pracowników, którzy walczą o swój byt?Pismo do Prezydenta RPOdpowiedź Sekretarza Stanu, Bogny Janke