Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wskazuje na pewne błędy w art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924, dalej: u.e.p.). W tej sprawie zostało wysłane pismo do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbiety Rafalskiej.