OPZZ od wielu tygodni podejmowało działania, aby zmienić termin złożenia deklaracji podatkowej CIT-8, którą składają m.in. związki zawodowe. Niedawno został opublikowany projekt rozporządzania w tej sprawie. Minister finansów przyznał związkom zawodowym tylko trzy godziny na wyrażenie opinii do tego projektu. OPZZ w trybie pilnym przeprowadziło konsultacje wewnątrzorganizacyjne i przygotowało opinię, w której opowiedziało się za wydłużeniem terminu do 31 lipca 2020 r. Zwróciliśmy jednak uwagę, że strona rządowa wielokrotnie deklarowała przesunięcie terminu także dla innych podatników podatku CIT np. fundacji czy związków zawodowych, które prowadzą działalność gospodarczą. Z nieznanych nam przyczyn rozwiązanie to nie znalazło się w projekcie przekazanego nam do konsultacji projektu rozporządzenia. W naszej ocenie, w okresie stanu epidemii, należy wydłużyć bieg terminu przewidzianego na wypełnienie obowiązków podatkowych w stosunku do wszystkich podatników CIT. Większość z nich pracuje dziś zdalnie, a uzyskanie dokumentów finansowych i księgowych może być utrudnione. Poza powyższym wiele firm boryka się z brakami kadrowymi wśród księgowych, co dodatkowo uzasadnia rozszerzenie zakresu podmiotowego zaprojektowanej regulacji. Wczoraj Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozważa odroczenie terminu złożenia zeznania także dla innych podatników, jak proponuje OPZZ.


(nq)