Ubierzmy się w środę na czarno i pokażmy, że solidaryzujemy się ze związkowcami z ZUS! Wszystkim należy się godna płaca oraz ludzkie warunki pracy!

Związek Zawodowy Pracowników ZUS, członek OPZZ organizuje 29 września br. tzw. czarną środę w ZUS i zaprasza wszystkich do udziału w proteście. Na ten dzień zaplanowano też spotkanie w sprawie podziału funduszu wynagrodzeń na 2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z podstawowych filarów polskiej polityki społecznej. Od rzetelnej, wydajnej pracy ZUS zależy los wielu polskich rodzin. Tymczasem od miesięcy zbierają się nad nim czarne chmury. Pracownicy są przeciążeni pracą, źle opłacania, pozbawieni odpowiedniego sprzętu. Kryzys pogłębia się z każdym tygodniem. Od sierpnia br. związkowcy z ZUS prowadzą rokowania z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego. Domagają się rzeczy podstawowych: zatrudnienia nowych pracowników, którzy odciążyliby nieludzko przepracowanych urzędników, godziwych pensji, przestrzegania czasu pracy czy sprawnego sprzętu.

Brak dialogu i zdecydowanych działań ze strony pracodawcy doprowadziły do tego, że ZZP ZUS wystąpił z konkretnymi żądaniami m.in. podwyżki 1000 zł brutto, przestrzegania realizacji planów urlopowych, zatrudnienia nowych pracowników czy zobowiązania kierowników do przydzielania pracownikom zadań proporcjonalnych do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy i zaprzestania notorycznego przydzielania nadgodzin.

Protestujący apelują także o podstawowe, dobrej jakości, narzędzia pracy, jak: słuchawki, mikrofony, kamery, laptopy czy skanery. Chcą też, by ZUS zaprzestał kontroli z realizacji coraz to nowych, zlecanych przez rząd zadań, „do czasu przeszkolenia w danym zakresie przez pracodawcę”.

Przyczyny złej sytuacji w ZUS to: nieodpowiednie zarządzania oraz niedobór pracowników, których odstraszają niskie płace. Nie ma chętnych na pracę za minimalne wynagrodzenie, bez widoku na podwyżkę czy awans.

Więcej o sporze zbiorowym w ZUS