Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ był gościem „Debaty TVP Info”. Dyskutowano o budżecie Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 i Funduszu Odbudowy po COVID – 19.

W programie uczestniczyli także przedstawiciele Business Centre Club, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wiceminister rozwoju.

W opinii Andrzeja Radzikowskiego przyjęcie przez Radę Europejską projektu budżetu na lata 2021 – 2027 i Funduszu Odbudowy w trudnych warunkach kryzysu pandemicznego jest sukcesem wszystkich państw członkowskich UE. Pamiętajmy, aby Polska mogła dostać większe środki niż jej coroczne składki na Unię, inne państwa muszą wpłacić więcej niż uzyskają. Ten kryzysowy budżet jest znacznie wyższy od poprzednich. W latach 2014 – 2020 było to nieco ponad 1 bilion euro. Na lata 2021 – 2017 przewiduje się tylko o 20 miliardów mniej pomimo, że z UE wystąpiła Wielka Brytania. Jednakże państwa UE utworzyły dodatkowy Fundusz Odbudowy w wysokości 750 miliardów euro.

OPZZ i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych aktywnie wsparły utworzenie funduszu naprawczego jako mechanizmu wsparcia walki z kryzysem ekonomicznym. Polska ma szanse na znacznie środki z Funduszu Odbudowy – 125 miliardów euro w formie dotacji + 35 miliardów pożyczki. Według Andrzeja Radzikowskiego ważne jest jak wykorzystamy te środki. – Nie rozumiem determinacji i energii jaką polski rząd wkłada w walkę o brak zapisów dotyczących praworządności. Jeżeli jesteśmy państwem prawa to nie mamy się czego obawiać – powiedział.

Szef OPZZ zwrócił też uwagę na unijny program Zielonego Ładu. Z jednej strony społeczeństwo Europy i Polski oczekuje działań na rzecz wstrzymania zmian klimatycznych. Z drugiej zaś, węgiel to nasz zasób narodowy a energetyka na nim oparta to główne źródło energii w Polsce. To także setki tysięcy miejsc pracy. Wydaje się, że przywódcy państw członkowskich Unii zauważyli ten problem proponując 30% budżetu na cele klimatyczne. Przy czym Unia uruchamia mechanizm „ostrożnościowy” polegający na tym, że w pierwszej transzy przekazanych zostanie 50% środków na sprawiedliwą transformację (17,5 mld euro). Druga połowa zostanie uwolniona po zdeklarowaniu przez państwa członkowskie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Te środki będą przeznaczone na badania, innowacje, cyfryzację i infrastrukturę.

Innowacje, a nie niskie wynagrodzenia – podkreślił Radzikowski. Zwrócił uwagę na to, że OPZZ oczekuje większego wsparcia Unii dla utrzymania poziomu wynagrodzeń pracowniczych. Środki przeznaczone na ten cel w polskiej „Tarczy Antykryzysowej” nie są wystarczające i zdecydowanie odbiegają od finansowego wsparcia miejsc pracy w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Według szacunków OPZZ, obniżenie wynagrodzeń dotknęło już około miliona polskich pracowników. To oznacza spadek poziomu życia, ale i konsumpcji, która napędza gospodarkę. Potwierdzają to dane statystyczne. Jednakże z informacji posiadanych przez OPZZ wynika, że z 750 miliardów euro Funduszu Odbudowy – 100 miliardów będzie przeznaczonych na ochronę wynagrodzeń pracowniczych.

R.G.

Całą debatę można zobaczyć na:

https://www.tvp.info/48984055/25072020-1500/debata-info