23.02. to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat prowadzi działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników, a także pracodawców, że jest to problem dotyczący całego środowiska pracy. OPZZ zwraca również uwagę na to, że podczas pandemii problemy w tym środowisku w kontekście zagrożeń psychospołecznych pogłębiają się. Czas epidemii jest czasem szczególnie ciężkim. Mamy do czynienia z zamykaniem poszczególnych branż, ze zwolnieniami grupowymi i indywidulanymi. Spotykamy się coraz częściej z tragediami ludzkimi.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat podejmuje liczne działania zmierzające do przeciwdziałania zjawiskom psychospołecznym i stałej poprawy sytuacji w środowisku pracy. 12.11.2020 r. Komisja Kobiet OPZZ również zajęła Stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie sytuacji kobiet w środowisku pracy w kontekście zagrożeń psychospołecznych