Z żalem zawiadamiamy, że z dniem 1 stycznia bieżącego roku, decyzją minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego umarł „Dialog. Pismo dialogu społecznego”. Po dwunastu latach ministerstwo rozwiązuje porozumienie na redagowanie i wydawanie przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” opiniotwórczego i cenionego kwartalnika.

„Dialog. Pismo dialogu społecznego”ukazywał się od 2003 r. Początkowo wydawany pod nazwą „Biuletyn Dialogu Społecznego”. Właścicielem tytułu było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a wydawcą od 2006 r. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Na początku 2010 r. czasopismo zmieniło tytuł na „Dialog. Pismo dialogu społecznego”. Pismo było skierowane przede wszystkim do środowiska partnerów dialogu społecznego.

Kwartalnik stanowił forum wymiany poglądów na temat realizacji idei dialogu społecznego w kraju i zagranicą, ukazywał dotychczasowe doświadczenia w procesie zawierania porozumień społecznych, analizował wyzwania, jakim muszą sprostać instytucje dialogu, jak i kwestie związane z wielowymiarowymi przemianami na rynku pracy w perspektywie przyszłości.

W liście odwołanej redaktor naczelnej pisma Iwony Zakrzewskiej, skierowanym do członków Rady Naukowej kwartalnika, czytamy między innymi:

- (…) pragnę Państwu podziękować za wieloletnią i owocną pracę na rzecz rozwoju i podniesienia prestiżu naszego periodyku, za twórczą współpracę i zawsze ciekawe pomysły na jego uatrakcyjnienie i upodmiotowienie. (…) Rada Naukowa „Dialogu. Pisma dialogu społecznego” stanowiła gremium o wielkim potencjale wiedzy naukowej, popularyzatorskiej oraz praktycznej.

Członek Rady Naukowej, prof. Juliusz Gardawski twierdził, że: - Profesjonalnie redagowany "Dialog" powinien być propagowany i stanowić lekturę obowiązkową dla uczestników dialogu.

Niestety, nie został wysłuchany.

Biuro prasowe OPZZ