Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiedziała OPZZ na Apel w sprawie emerytur stażowych wysłany w ostatnich dniach czerwca br. zarówno do premiera Mateusza Morawieckiego, jak i do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/apel-opzz-w-sprawie-emerytur-stazowych

Sekretarz Stanu w kancelarii premiera informuje nas o przekazaniu pisma OPZZ Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marlenie Maląg prosząc: ,,(…) o udzielenie odpowiedzi zainteresowanym (czyt. OPZZ) z kopią do wiadomości Prezesa Rady Ministrów”. Czas pokaże, czy odpowiedź udzielona OPZZ przez ministerstwo będzie zbieżna z wielokrotnie powtarzanymi medialnie w ostatnim czasie ustnymi deklaracjami Pani minister poparcia inicjatywy emerytur stażowych.

Budując społeczne poparcie dla tej idei, od 2010 roku próbujemy zainteresować nią rządy i opinię publiczną – m.in. nasz projekt ponad rok temu przekazaliśmy także Panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta jakiejkolwiek odpowiedzi na naszą inicjatywę legislacyjną.

Obecnie czekamy na stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie, choć wskazane byłoby stanowisko rządu, a nie wyłącznie jednego resortu.

(rg)

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ