Ruszyła kolejna – już czwarta – edycja konkursu „Diamenty OPZZ”. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatek i kandydatów do nagrody. Można zgłaszać ich w czterech kategoriach: Najlepszy związkowiec, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków, Najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2022 r. Zapraszamy i czekamy!

Biuro Prasowe OPZZ


Przypomnijmy, że ideą Konkursu, organizowanego z myślą o najlepszych organizacjach związkowych, związkowcach i pracodawcach, jest nagradzanie tych, którzy mają szczególne zasługi we wcielaniu w życie najważniejszych postulatów związkowych, takich jak prawo do godnej pracy, płacy i emerytury. Pragniemy uhonorować nie tylko związkowców i ich organizacje, ale także pracodawców, którzy dostrzegają potrzebę budowania partnerskich relacji w stosunkach pracy oraz konieczność wzmacniania dialogu społecznego.

Kolejna edycja konkursu „Diamenty OPZZ” rozpoczyna się w trudnym czasie. W poprzednich latach musieliśmy walczyć z pandemią, teraz obok nas toczy się wojna. Inwazja Rosji na Ukrainę zmienia oblicze znanego nam świata. Rosnąca stale liczba uchodźców z terenów objętych wojną będzie miała wpływ m.in. na rynek pracy. W pomoc Ukraińcom zaangażowani są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Dlatego teraz właśnie tak ważne jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych wszystkich, którzy realizują postulaty pracownicze oraz działają dla dobra wspólnego.

Jeżeli w Waszym miejscu pracy lub regionie są osoby, które powinny otrzymać „Diamenty OPZZ”, zgłoście je do Konkursu.


Kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach:

  1. Najlepszy związkowiec
  2. Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków
  3. Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków
  4. Najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ.


Laureatów wyłoni kapituła konkursowa. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2022 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem e-mail: konkurs@opzz.org.pl