Minister aktywów państwowych Jacek Sasin nie odpowiada na apele OPZZ w sprawie podjęcia dialogu społecznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i skargi na nieakceptowane społecznie decyzje w obszarze stosunków pracy. Ze związkami zawodowymi o zwolnieniach pracowników nie chce też rozmawiać Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – właściciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Manifestacja organizowana 28 sierpnia br. w Warszawie przed siedzibą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obronie praw pracowniczych i związkowych stała się koniecznością. Dialog nie jest bowiem prawem władzy publicznej i zarządu spółki, lecz przede wszystkim ich obowiązkiem.  

Najpierw były pisma Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Później, na przełomie kwietnia i maja br., interwencje przewodniczącego OPZZ u ministra Sasina. Alarmowaliśmy, że brak dialogu w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prowadzi do eskalacji konfliktu pomiędzy związkowcami a zarządem spółki – że konieczna jest rozmowa ze związkami zawodowymi. W sumie kilka pism, na które zarządzający w imieniu Skarbu Państwa minister aktywów państwowych nigdy nie odpowiedział. Milczy także prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – właściciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. –  Wojciech Dąbrowski, do którego w lipcu br. OPZZ skierowało pismo z wnioskiem o pilne zorganizowanie spotkania w celu dokonania oceny stanu dialogu społecznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz wpływu podejmowanych przez nowo powołaną Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. decyzji dotyczących redukcji zatrudnienia na nastroje społeczne oraz wyniki ekonomiczne spółki.

Kilkumiesięczne lekceważenie przedstawicieli pracowników przez stronę rządową i zarząd PGE GiEK S.A skłoniło związki zawodowe do sięgnięcia po inne instrumenty, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację społeczną w spółce. Organizowana 28 sierpnia br. pokojowa manifestacja jest koniecznością. Będzie silną odpowiedzią OPZZ na brak dialogu społecznego i zwolnienia pracowników PGE GiEK S.A., przeprowadzone z pogwałceniem zasad dialogu społecznego.

Warto podkreślić, że stronie społecznej nie są znane powody zwolnienia doświadczonych pracowników z kluczowych dla spółki departamentów. Nie wiadomo, dlaczego redukcja zatrudnienia nie została skonsultowana z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Nie są znane także zasady na jakich odbywa się proces rekrutacji nowych pracowników, którzy mają zająć stanowiska pracowników z wieloletnim stażem w kopalni i elektrowni.

Zaniepokojenie OPZZ jest tym większe, że dotychczas dialog społeczny w PGE GiEK S.A. stał na wysokim poziomie, dzięki czemu możliwe było koncyliacyjne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i zapewnienie pokoju społecznego. Wraz ze zmianami personalnymi w Zarządzie PGE GiEK S.A. sytuacja uległa diametralnej zmianie na niekorzyść pracujących i spółki.

Uważamy, że okres pandemii oraz wprowadzone przez rząd ograniczenia związane z COVID-19 nie powinny być wykorzystywane przez żadne przedsiębiorstwo, a tym bardziej przez spółkę Skarbu Państwa, która powinna wyznaczać najwyższe standardy w zakresie prawa pracy, do redukcji zatrudnienia. Takie decyzje są postrzegane przez pracujących jako nieetyczne, szkodzące spółce i dialogowi społecznemu.

OPZZ wzywa ministra aktywów państwowych i zarząd PGE GiEK S.A. do pilnego podjęcia dialogu społecznego ze związkami zawodowymi!

(nq)