Przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, przedstawiciele wszystkich branż OPZZ dopominali się o zmiany w systemie emerytalnym.

Zwróciliśmy się z wnioskiem do strony rządowej, składając w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej petycję, o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych. Pierwszy projekt dotyczy emerytur stażowych a drugi niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

Przybywających na miejsce protestujących przywitała wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która o godz. 12:00 otworzyła zgromadzenie.

Pikietę rozpoczął wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. W swoim wystąpieniu przypomniał, że zebraliśmy się przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, aby po raz kolejny upomnieć się o postulaty pracowników zrzeszonych w OPZZ. „Domagamy się wprowadzenia prawa do emerytury uzależnionego od stażu pracy oraz usunięcia absurdów prawnych, stanowiących, że emerytura pomostowa należy się pracownikom, którzy podjęli pracę przed 1999 r., a tym co zaczęli pracę później już się nie należy!” – mówił wiceprzewodniczący. Przypomniał również, że pod projektem ustawy dot. emerytur stażowych podpisało się ponad 700 tysięcy Polek i Polaków. Ten głos nie może zostać nieusłyszany! Wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że wątpliwości konstytucyjne budzi także fakt, że obecnie, zgodnie z prawem, pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej!

W imieniu wszystkich pracowników zaapelował do Rządu i prezydenta RP Andrzeja Dudy o jak najszybsze wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski po doręczeniu przez delegację petycji, przeczytał zgromadzonym jej dokładną treść.

W czasie pikiety przemawiali również przedstawiciele branż OPZZ: Leszek Miętek, Przewodniczący Rady Branży Transport, członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, Mirosław Grzybek Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy" oraz Sławomir Łukasiewicz, członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".