Inflacja pożera nasze zarobki. Dramatycznie rosną ceny towarów i usług. Pracownikom żyje się coraz ciężej.

Biuro Prasowe OPZZ


GUS podał dzisiaj, że w maju 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 13,9%, a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).

Przypominamy o naszej petycji STOP DROŻYŹNIE! Podpisz TUTAJ! Nie bądź obojętny! Tylko razem możemy zmusić rząd do pilnych działań przeciwdziałających inflacji!


Warszawa, 5.05.2022 r.


Petycja do premiera Mateusza Morawieckiego

OPZZ mówi dość drożyźnie i bieda-płacom! Ceny rosną jak oszalałe. Na początku roku inflacja wynosiła już 9,2 proc. W marcu osiągnęła pułap 11 proc., a w kwietniu 12,3 proc. Latem możemy spodziewać się nawet 14-procentowej inflacji. Takich wzrostów nie notowano od końca zeszłego wieku!

Do tej pory walka z inflacją rządu i Narodowego Banku Polskiego to pasmo samych porażek.

Pod naciskiem opinii publicznej Rada Ministrów przyjęła tzw. tarcze antyinflacyjne, które jedynie w niewielkim stopniu poprawiły sytuację finansową pracowników. Na dodatek Narodowy Bank Polski zamiast od razu przeciwdziałać drożyźnie, przekonywał, że wysoka inflacja jest chwilowa i nie uszczupli wynagrodzeń pracowników. Dziś widać jak rząd i NBP się mylili.

Niestety, ta pomyłka ma olbrzymie konsekwencje. Budżet państwa na 2022 r. został oparty o nierealistyczny wskaźnik inflacji w wysokości 3,3 proc.! Skutkiem tego było niedoszacowanie podwyżki płacy minimalnej (do 3010 zł) i płac w sferze budżetowej (o 4,4 proc.) oraz rent i emerytur.

OPZZ od początku prac nad budżetem państwa na 2022 r. wskazywało, że rząd myli się w swoich szacunkach. Proponowało podwyżkę płacy minimalnej o 10,71 proc. Gdyby rząd założył, jak proponowało OPZZ, inflację wyższą niż 5 proc., płaca minimalna wzrosłaby w 2022 r. dwukrotnie: od 1 stycznia i 1 lipca br. OPZZ nadal uważa, że nowelizacja budżetu państwa na 2022 r. jest konieczna!

Wojna za naszą wschodnią granicą, oprócz innych konsekwencji, przyniosła wzrost cen gazu i węgla. Ceny za gaz, prąd, opał wzrosły
w kwietniu br. o 27,3 proc., paliw – o 27,8 proc., a żywności i napojów bezalkoholowych – o 12,7 proc. W ciągu jednego miesiąca ceny żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 4,2 proc. To najwyższy taki wzrost w historii dostępnych danych!

Podnoszenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski może ograniczyć w dłuższej perspektywie inflację, ale ma też swoje negatywne konsekwencje. Wysokie stopy procentowe uderzają bowiem w kredytobiorców. Wielu z nich już dzisiaj nie jest w stanie na bieżąco spłacać pożyczek. Za wzrost rat odpowiada wciąż rosnąca stawka WIBOR. Od dawna jednak wiadomo, że WIBOR jest ustalany nietransparentnie. To niesprawiedliwy zysk, który pojawia się w portfelach banków. Jest on osiągany kosztem społeczeństwa, dlatego OPZZ oczekuje likwidacji WIBOR-u. Nowy mechanizm musi być uczciwy i zapewniać pracującym finansowe bezpieczeństwo.

OPZZ domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Żądamy:

-podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.;

-drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

-nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej;

-likwidacji stawki WIBOR;

-podjęcia innych działań ograniczających inflację.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych