Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia


28 kwietnia corocznie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych i upamiętniany przez ruch związkowy w wielu krajach. W Polsce, Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. To okazja do upamiętnienia tragicznie zmarłych w wypadkach w pracy pracowników, ale także podjęcia dyskusji o warunkach pracy i bezpieczeństwie pracy.

Poprawa warunków pracy to niezmienny od lat, nasz związkowy priorytet.

Choć w roku 2018 roku spadła wypadkowość ogółem o 4,6% w porównaniu z 2017 rokiem, co jest optymistycznym trendem, jednak nie należy zapominać, że ponad 84 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach w pracy. Z zadowoleniem należy także przyjąć, że znacząco spadła liczba wypadków śmiertelnych - aż o 22,3% w stosunku do roku ubiegłego (209 wypadków w 2018 roku wobec 269 w 2017 roku). Wciąż niezmienną jest najbardziej wypadkogenna branża budownictwa i nieprawidłowe zachowania pracownika, które dominują wśród przyczyn aż 60,8% wypadków.

O Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy corocznie przypomina Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oraz Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych/International Trade Union Confederation (ITUC), promując hasła bezpieczeństwa pracy.

Tegorocznym hasłem MOP związanym z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest „Safety and Health and the Future of Work” /Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”. Międzynarodowa Organizacja Pracy w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia swojego istnienia, zamierza także podsumować minione lata działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. MOP włączy się także do dyskusji na temat wpływu zmian technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i klimatycznych i procesów związanych z globalizacją na warunki pracy, jej wykonywanie i bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy. Zostanie także opublikowany raport opisujący 100 - letnią historię zaangażowania tej organizacji w ochronę życia oraz promocję bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Raport przedstawi rozwój dziedziny bhp od czasów przed ustanowieniem MOP w 1919 roku, z uwzględnieniem znaczących momentów zwrotnych, które mocno wpłynęły na sposób działania w obszarze bhp.

Związki zawodowe na całym świecie 28 kwietnia obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody związkowe koordynuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych/International Trade Union Confederation (ITUC). Tematem Dnia ogłoszonym przez ITUC w 2019 r. jest: ,,Taking control – removing dangerous substances from the workplace” / ,,Przejmij kontrolę - usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy”. Kampania prowadzona przez związki zawodowe kładzie nacisk na walkę z chorobami nowotworowymi, wzywając do wyeliminowania lub zminimalizowania narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy. Niebezpieczne substancje chemiczne są także tematem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej w latach 2018-2019 (więcej informacji na stronie https://chemia.ciop.pl).

oprac. RG (CIOP, ITUC,MOP)