24 października 2019 r w siedzibie centrali ZUS odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Pracownika ZUS. Na uroczystej gali, Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ, członek Rady Nadzorczej ZUS,dostrzegając ogrom zadań realizowanych przez 45 tysięczną załogę, złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękując byłym i obecnym pracownikom ZUS za ich pracę i wysiłek – dyr. Grzybowski życzył aby praca pracowników ZUS była doceniana oraz by dawała satysfakcję należną wszystkim, którzy służą dobru wspólnemu.

B.G.