6 maja br. odbyło się spotkanie liderów związkowych wchodzących w skład OPZZ z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, które poprowadził p.o. Dyrektora Wydziału Międzynarodowego OPZZ Adam Rogalewski. Dyskutowano przede wszystkim na temat potrzeby sprawiedliwej transformacji energetycznej w krajach Unii Europejskiej, a także konieczności ograniczenia nierówności płacowych między pracownikami z różnych państw członkowskich.

Frans Timmermans na wstępie podkreślił, że przed związkami zawodowymi stoją duże wyzwania. Należy do nich m.in. stworzenie oferty rozwoju zawodowego dla pracowników w branżach, którym grozi zanik miejsc pracy, m.in. w przemyśle górniczym. Wiceprzewodniczący KE jest wnukiem górników i był świadkiem skutków, jakie może wywołać likwidacja przemysłu górniczego. W obszarze z którego pochodzi kopalnie zostały zamknięte w latach 70. ubiegłego wieku, a proces ten został przeprowadzony bez długofalowego wsparcia dla górników i lokalnych społeczności. W konsekwencji, mimo upływu 50 lat, negatywne skutki zamknięcia kopalni są tam widoczne do dziś. Frans Timmermans podkreślał, że jeśli chcemy sprawiedliwej transformacji energetycznej, to państwa członkowskie UE muszą ściśle współpracować ze związkami zawodowymi.

Wiceprzewodniczący KE zwrócił ponadto uwagę na dwie niebezpieczne tendencje, których jesteśmy świadkami – z jednej strony na kurczenie się klasy średniej oraz wzrost liczby biednych pracujących, a z drugiej na powiększanie bogactwa przez nielicznych. Odpowiedzią na te zjawiska powinna być bardziej sprawiedliwa redystrybucja: „Musimy zapewnić, że najbogatsze firmy na świecie zaczną płacić podatki. Google, Amazon, Starbucks płacą niewielkie bądź nie płacą ich wcale. Nie można pozwalać na sytuację, w której sklep na rogu płaci podatki, a Amazon nie”. Koszty życia w Europie nie różnią się zasadniczo, ale różnią się wynagrodzenia. Wiceprzewodniczący KE podkreślał, że ograniczanie nierówności płacowych między pracownikami w różnych krajach europejskich jest poważnym wyzwaniem dla UE i związków zawodowych.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zaznaczał że związki zawodowe sprzeciwiają się Europie dwóch prędkości i „aby Europa stała się Europą jednej prędkości musi stać się Europą socjalną”. W tym celu wartości zapisane w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, który został przyjęty w 2017 r., powinny być wcielane w życie za pomocą ustawodawstwa. Z kolei wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski poruszył kwestię problemów, jakie niesie ze sobą globalizacja, w tym rozwarstwienie ekonomiczne między dużą grupą biednych, a małą grupą bogatych.

W dyskusji głos zabrali liderzy związków zawodowych. Przewodniczący Branży Transport OPZZ Leszek Miętek wyraził stanowisko, że „Jesteśmy zwolennikami rozwiązywania sporów w drodze dialogu społecznego, a niekoniecznie konfrontacyjnej. Na poziomie europejskim im więcej będzie dialogu, tym lepiej dla systemu transportowego”. Głos zabrał również Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników OPZZ Mirosław Grzybek zwracając uwagę na potrzebę ustanowienia europejskiej płacy minimalnej. Na zakończenie spotkania Frans Timmermans podkreślał potrzebę głosowania w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego na partie, które obiecują realizację związkowych postulatów.