Drugi miesiąc z rzędu rośnie bezrobocie w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w styczniu bieżącego roku stopa bezrobocia wyniosła 6,9%, czyli o 0,3 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt proc. mniej niż przed rokiem. 

Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2018 roku w porównaniu do końca grudnia 2017 roku wystąpił we wszystkich województwach. Najsłabszy wzrost natężenia bezrobocia odnotowano w województwach małopolskim, śląskim i wielkopolskim (o 0,2 punktu), najsilniejszy w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (o 0,6 punktu). Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2018 roku wyniosła 1134,7 tys. osób i w porównaniu do końca grudnia 2017 roku wzrosła o 52,9 tys. osób, czyli o 4,9%. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku była o 262,4 tys. osób niższa (spadek o 18,8%).

W analogicznym okresie rok temu (styczeń 2017 – grudzień 2016) bezrobocie również wzrosło o 0,3 punktu (z poziomu 8,2% w grudniu 2016 r. do 8,5% w styczniu 2017 r.).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2018  roku wyniosła 144,5 tys. i w porównaniu do grudnia 2017 roku wzrosła o  47,3  tys. (czyli o 48,7%). Jednocześnie liczba ofert zgłoszonych w styczniu była o 21,8 tys. (o 17,8%) wyższa niż w styczniu 2017 r.

Piotr Szumlewicz