Czerwony marsz ruszył przez Warszawę. Protestują pracownicy sądów i prokuratur. Niosą ze sobą czerwone kartki dla rządu. Do protestu przystąpiła większość organizacji związkowych działających we wszystkich centralach związkowych w tym – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej - organizacja członkowska OPZZ.

Rząd, a zwłaszcza Ministerstwu Sprawiedliwości, dostał czerwoną kartkę za brak skutecznych działań na rzecz poprawy warunków pracy, za mobbing i za brak dialogu. Pracownicy sądów i prokuratur podkreślają, że warunki pracy stale się pogarszają. Żądają wskaźnikowego podwyższenia wynagrodzenia o 12 proc. i godnych warunków pracy!


Manifestanci niosą czerwone kartki lub mają czerwone elementy ubrania.

Relacja na żywo na naszym Fb!