Uważamy, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) rozpoczyna się od działań względem własnych pracowników. Wynik finansowy firmy nie powinien być najważniejszy, jeśli nie idzie on w parze z poszanowaniem pracownika. Dlatego firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostanowi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości.

Podzielając te wartości, OPZZ i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce włączyły się w działania promujące upowszechnianie CSR i odpowiedzialnych polityk pracowniczych na polskim rynku pracy.

Z przyjemnością informujemy, że dziś został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”.

Przewodnik CSR powstał w ramach prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy ww. Zespole. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, związków zawodowych, organizacji pracodawców, firm, jak i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac nad Przewodnikiem był Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

Przewodnik CSR podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przewodnik wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy, a także zmieniających się oczekiwań pracowników.

Do lektury Przewodnika zachęcamy pracowników, inspektorów BHP i społecznych inspektorów pracy oraz przedsiębiorstwa. Dla pracodawców, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze pracowniczym, zostały przygotowane przydatne i praktyczne narzędzia – zestawienie przykładów odpowiedzialnych praktyk w obszarze pracowniczym oraz lista pytań kontrolnych, która będzie przydatna do samooceny procesów w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy do dalszego upowszechnienia Przewodnika CSR wśród członków OPZZ.

„Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” dostępny jest TUTAJ

(nq)

opzz , csr , przewodnik , bezpieczeństwo