Od 2010 roku nieprzerwanie OPZZ walczy o emerytury stażowe. Przez dwie kadencje Sejmu prezentowaliśmy inicjatywę w parlamencie. 3 marca 2019 r. skierowaliśmy do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy przygotowany w OPZZ, wprowadzający dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 35 latach stażowych dla kobiet i 40 latach stażowych dla mężczyzn, z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.W tym samym dniu projekt skierowaliśmy do Rady Dialogu Społecznego, gdzie mają rozpocząć się nad nim prace partnerów społecznych. Niema więc dnia, abyśmy nie walczyli o emerytury stażowe, poparte przez 700 tysięcy podpisów naszych obywateli.

BP OPZZ