OPZZ wyraża głęboki niepokój danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług GUS w grudniu 2021 r. ceny towarów i usług wzrosły o 8,6 proc. (w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku) oraz o 0,9 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Drożyzna niemalże z dnia na dzień pnie się ku górze, a społeczeństwo jest coraz bardziej przerażone. Rząd walczy z inflacją wprowadzając Rządową Tarczę Antyinflacyjną, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Czy to wystarczy? Dokąd prowadzi? Jak żyć przy takiej drożyźnie?

Biuro Prasowe OPZZ


Dane GUS pokazują, że w grudniu 2021 r. ceny paliwa do prywatnych środków transportu wzrosły w porównaniu do grudnia 2020 r. aż o 32,9 proc., a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 0,2 proc. Ceny nośników energii (np. węgiel, gaz, ropa) w porównaniu do grudnia 2020 r. wzrosły o 14,3 proc., a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 0,8 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały zaś w porównaniu do grudnia 2020 r. o 8,6 proc., a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 2,1 proc.

Tarczą w inflację

Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, rząd wprowadził dodatek osłonowy. Ma to być wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostanie ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Stopami w inflację

Rada Polityki Pieniężnej (organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego), podnosiła w zeszłym roku stopy procentowe trzy razy. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku dokonano kolejnej podwyżki: podwyższono stopy procentowe z 1,75 proc. do 2,25 proc. Szef NBP Adam Glapiński twierdzi, że powinna być jeszcze jedna podwyżka, a inflacja zostanie z nami do 2023 r., bo dopiero wtedy mamy odczuć efekty działań RPP.