Warszawa, 8.04.2019 r.


Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych apeluję do Pana o osobiste włączenie się w rozwiązanie konfliktu pracowników oświaty.

Wieloletnie, niesprawiedliwe kształtowanie wynagrodzeń doprowadziło do ogromnych nierówności społecznych i niskich zarobków grup zawodowych sfery finansów publicznych. Pracownicy oświaty, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi kształcą, wychowują i wskazują właściwą drogę życia młodych Polek i Polaków.

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego proponowali wiele kompromisowych rozwiązań by uniknąć strajku. Niestety strona rządowa pozorowała dialog, dążąc do konfrontacji.

Wiele razy mówił Pan o potrzebie przestawienia polskiej gospodarki na tory innowacyjności i odpowiedzialnego rozwoju. Liczę więc, że aktywnie włączy się Pan w deklarowane działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń, które są jednym z filarów innowacyjnej gospodarki.

Po raz kolejny, jako przewodniczący największej, reprezentatywnej centrali związkowej, zrzeszającej m.in. ponad kilkaset tysięcy pracowników oświaty, wzywam rząd do spełnienia postulatów ZNP. Od sprawnej, wysoko wykwalifikowanej, godziwie opłacanej

i pracującej w stabilnych warunkach kadry oświatowej zależy nasza przyszłość. Protest pracowników oświaty jest więc protestem o to jaka będzie Polska, w przyszłych dziesięcioleciach. 


Z wyrazami szacunku

Jan GuzPobierz pismo
 
Apel Jana Guza do Mateusza Morawieckiego