1 lipca. br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, przed posiedzeniem plenarnym Rady Dialogu Społecznego, odbyła się uroczystość nadania jednej z sal imienia zmarłego w maju br. Jana Guza, Przewodniczącego OPZZ i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. W uroczystości poza członkami Rady uczestniczyli członkowie kierownictwa OPZZ i pracownicy OPZZ. Gośćmi honorowymi na uroczystości była rodzina śp. Jana Guza: żona, córka i syn. W trakcie uroczystości krótkie wspomnienie o przewodniczącym OPZZ i jego zasługach dla dialogu społecznego wygłosił Andrzej Radzikowski, Wiceprzewodniczący OPZZ, członek Rady Dialogu Społecznego. Pamiątkową tablicę odsłonił syn zmarłego Przewodniczącego OPZZ Jarosław. Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy było wyrazem szczególnej pamięci dla jego zasług na polu działalności związkowej i dialogu społecznego. Sala „F”, która otrzymała nazwę od jednego z największych przywódców związkowych nie została wybrana przypadkowo. Jest to miejsce szczególne, ponieważ właśnie w nim odbywają się posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego oraz obradują komisje Rady Dialogu Społecznego.

Jan Guz, Patron Sali, był Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od 2004 r. Podczas jego przewodnictwa wprowadzono takie zmiany jak np., ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, minimalną stawkę godzinową, wyłączenie z pensji minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej czy prawo do zrzeszania się wszystkich zatrudnionych. Był również Wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego w latach 2015 – 2019. Zmarł 24 maja 2019 roku w Warszawie, a pochowany został w dniu 29 maja br. w Białej Podlaskiej.